Skład Zarządu Stowarzyszenia

Dominik Czerkawski
Dominik Czerkawski
prezes Zarządu
Emillia Krok
Emilia Krok
w-ce prezes Zarządu
Bartosz Kałużyński
Bartosz Kałużyński
Wojciech Nowak
Wojciech Nowak
Hanna Stawecka
Hanna Stawecka
Krzysztof Marcinkowski
Krzysztof Marcinkowski
Waldemar Olejniczak
Waldemar Olejniczak
pełnomocnik prezesa Zarządu


Komisja Rewizyjna:
Piotr Pietrzykowski - przewodnicząca Komisji
Emillia Maciejewska - członek Komisji Rewizyjnej
Bartosz Rybarczyk - członek Komisji Rewizyjnej, sekretarz